Firma kajakture

Kombiner team­building, livs­nydelse og motion på en kajak­tur for med­ar­bej­dere eller kolleger

Nyd at glide gennem vandet på en fjord, langs en kyst, på en sø eller i Køben­havns kanaler i en fæl­les ople­velse ud over det sæd­vanlige. Krop­pen bliver brugt, snak­ken går og omgivel­serne ses fra en helt ny vinkel.

Personale kajakturen kan være:
– en afveksling på et kursusprogram, en start på dagen program, en afveksling om eftermiddagen eller en aftentur som afslutning på dagens program
– en eftermiddags/aften tur efter arbejdsdagen
– et indslag på en personaleudflugt
– et indslag på en sommerfest.

I bestemmer varigheden og vi tilrettelægger turen derefter.
Kajakturen kan kombineres med forplejning på en restaurant/kro eller catering i naturen, hvis det ønskes

Vi kan arrangere kajakturen med udgangspunkt fra vores camp på Roskilde Havn – eller på enhver lokation der passer i jeres planer, fx på fjorde, langs kysten, gennem Københavns kanaler eller på en sø

Vi har kajakker i forskellige størrelser og modeller:
– Havkajakker til de erfarne og modige,
– Fritidskajakker til begyndere og forsigtige samt
– Pedalkajakker til dem, der heller vil bruge benene end armene.

Der følger svømmevest og andet udstyr med hver kajak. Vores guider sørger for både sikkerhed og en god oplevelse på vandet. Der vil være en guide for hver 10 deltagere.
Vi kan arrangere kajaktur for små grupper og op til 100 samtidige deltagere.

Vi kan arrangere tilsvarende ture på SUP boards, vi har forskellige modeller og tilbyde begge dele samtidigt – dog op til 60 deltagere på SUP boards.
Kontakt os med ønsket tid og sted, så planlægger vi turen sammen og I får en tilbud på et kajak og/eller SUP arrangement.

Mail til info@fritidskajakker.dk